Lagen följdes inte när barn spändes fast för tvångsvård

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, konstaterar att lagen inte följdes när en minderårig patient spändes fast för tvångsvård på psykiatriska intensivvårdsavdelningen i Halmstad. Det leder dock inte till några åtgärder.