Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Byggnadsnämnden beslutade i augusti om sanktionsavgifter eftersom fastighetsägaren inte tagit bort sin padelanläggning. Nämnden har bedömt att banorna är bygglovspliktiga. Länsstyrelsen upphäver nu besluten om böter. Bild: Johan Persson
Byggnadsnämnden beslutade i augusti om sanktionsavgifter eftersom fastighetsägaren inte tagit bort sin padelanläggning. Nämnden har bedömt att banorna är bygglovspliktiga. Länsstyrelsen upphäver nu besluten om böter. Bild: Johan Persson

Länsstyrelsen river upp beslut om böter för padelhallen i Villshärad

Länsstyrelsen upphäver byggnadsnämndens beslut om böter för padelanläggningen i Villshärad. Fastighetsägaren har inte fått tillfälle att yttra sig om utredningen före beslutet, anser myndigheten.

Som HP berättade häromdagen överklagade fastighetsägare Per Boström byggnadsnämndens beslut om sanktionsavgifter på sammanlagt 846 831 kronor.

Länsstyrelsen i Halland har nu granskat ärendet och ger entreprenören rätt. Nämndens två beslut om avgifter, dels för hallbyggnaden och dels för utomhusbanorna, underkänns av myndigheten.

LÄS MER: Ägaren överklagar dryga böter för padelhallen: ”Felaktiga”

Padelanläggningen som den såg ut den 26 augusti, då byggnadsnämnden beslutade om sanktionsavgifter. Bild: Jari Välitalo
Padelanläggningen som den såg ut den 26 augusti, då byggnadsnämnden beslutade om sanktionsavgifter. Bild: Jari Välitalo

Nämndens beslut underkänns

Länsstyrelsen motiverar beslutet med att kommunikationen från kommunens sida varit bristfällig. Som Per Boström framförde i sin överklagan har han inte fått ta del kommunens tjänsteskrivelser, och därmed fallit offer för felaktig handläggning.

– Enligt bestämmelser i Plan- och bygglagen ska den person som en sanktionsavgift riktas mot få tillfälle att yttra sig om utredningen. Nämnden har inte lyckats visa att så har skett i tillräcklig utsträckning. Därför ansåg vi att det fanns skäl att upphäva besluten, förklarar Anne Lindén, länsjurist vid länsstyrelsen.

Jan Prytz (M), ordförande i byggnadsnämnden, berättar att han blev bestört när han fick beskedet.

– Det är beklagligt att vi har hamnat i den här sitsen. Att det har skett en kommunikationsmiss från förvaltningens sida är olyckligt, det ska man inte sticka under stolen med. Vi får ta lärdom av det här och göra ett omtag, säger han.

LÄS MER: Hann inte riva padelhallen i tid – nu väntar dryga böter

Bygglovsfrågan har inte prövats

Länsstyrelsen har dock ännu inte tagit ställning i själva sakfrågan, det vill säga huruvida grunden för byggnadsnämndens beslut är korrekt eller inte.

– Fastighetsägaren har invänt att hallbyggnaden var borta i tid, samt att utomhusbanorna inte är bygglovspliktiga. Eftersom vi kom fram till att upphäva besluten på grund av bristande kommunikation fanns det inte skäl att gå in i den frågan, säger Anne Lindén på länsstyrelsen.

Nämnden ser det som att situationen inte har förändrats rent sakligt.

– Grunden för vårt beslut ligger kvar. Vi anser fortfarande att anläggningen strider mot Plan- och bygglagen, och i den frågan har länsstyrelsen ännu inte uttalat sig, säger Jan Prytz.

Padelbanorna har bedömts vara olovliga

Det var den 26 augusti som byggnadsnämnden beslutade att ta ut sanktionsavgifter för padelanläggningen i Villshärad. Nämnden har bedömt att banorna är bygglovspliktiga. Per Boström fick till nämndmötet på sig att återställa marken, vilket han inte gjorde.

Länsstyrelsens beslut om att upphäva böterna kan överklagas till mark- och miljödomstolen. I nämnda överinstans ligger redan en annan del av ärendet – frågan om dispens från strandskyddet och landskapsbildsskyddet.

LÄS MER: Länsstyrelsens beslut om padelhallen överklagas

Hallandsposten har sökt fastighetsägaren för en kommentar.

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!