Kyrkoherde riskerar åtal för mutbrott

Kyrkoherde Gunnar Blidö i S:t Nikolai är anmäld till domkapitlet och Riksenheten mot korruption. Anledningen är att han köpt en villa på Väster av en äldre församlingsmedlem – till taxeringsvärdet.

ANNONS
|

Säljaren är en ensamstående ogift 85-årig dam. Kvinnan är enligt uppgifter till HP en trogen kyrkobesökare. Hon är mycket verksam i missionskretsen och aktiv medlem i S:t Nikolai församling – där Blidö tjänstgör fram till pensionen i sommar.

Köpesumman för det 138 kvadratmeter stora friliggande huset på Väster, några minuters promenadväg från centrum, uppgår till 1‑282‑000 kronor.

En jämförelse med andra gjorda fastighetsaffärer i området, som brukar kallas Halmstads gräddhylla, visar att detta är ett lågt pris.

– Det låter som rena rånet, säger mäklaren Lars Rane på Sparbankens Fastighetsbyrå.

Enligt honom brukar husen i området betinga ett värde på mellan tre och fyra miljoner. Mindre radhus, med renoveringsbehov, kan möjligen gå för 2,5 miljoner kronor.

ANNONS

– Att en friliggande villa i det området säljs för taxeringsvärdet är mycket ovanligt, säger Lars Rane som har lång erfarenhet av husvärderingar.

Den 85-åriga kvinnan får naturligtvis sälja eller rent av skänka bort sin fastighet till vem hon vill. Men frågan är om en verksam kyrkoherde kan köpa ett hus av en församlingsmedlem till ett pris långt under marknadsvärdet.

Lars Andersson, den Halmstadbo som anmält Gunnar Blidö till domkapitlet och till Riksenheten mot korruption, tycker inte det. Han menar att husaffären är ett lagbrott och strider mot Svenska kyrkans etiska regelverk.

– Att ha rollen som själasörjare för alla församlingsbor och samtidigt köpa en fastighet för halva värdet av en församlingsbo anser jag vara lagvidrigt, säger Lars Andersson.

Codex Ethicus, de etiska riktlinjer som gäller för stiftet, syftar till att stärka allmänhetens förtroende för den som vigts till kyrkans ämbete och reglerna ska medverka till lojalitet och ansvarskänsla.

Där står bland annat att läsa: ”Att vara vigd till kyrkans ämbete är en kallelse och en livshållning. Som kyrkans företrädare bör den som vigts sträva efter att leva som en förebild för andra”, samt:

”När anställningen vid pensioneringen upphör kvarstår vederbörande i ämbetet eftersom detta till skillnad från anställningen är livslångt.”

ANNONS

Vad gäller ekonomiska förhållanden slår Codex Ethicus fast att ”den som vigts till kyrkans ämbete ej får sträva efter att för egen del erhålla pengar, gåvor eller testamenten eller på annat sätt skaffa sig fördelar från enskilda eller grupper”.

Lars Andersson uppger att han varit i kontakt med kyrkoherden tidigare i år och påpekat att en anmälan var att vänta om köpet genomfördes:

– Vid samma tillfälle fick Blidö också veta att det troliga marknadsvärdet på villan ligger på runt tre miljoner.

Han gör i sin anmälan också en jämförelse med att ett vårdbiträde inom hemtjänsten inte ens får ta emot en chokladkartong värd 150 kronor eftersom det strider mot reglerna.

– I detta fallet är det en kyrkoherde som av en församlingsbo tar emot en gåva som är värd dryga 1,5 miljoner kronor, säger Lars Andersson.

Codex Ethicus är regler för diakon, präst och biskop i Göteborgs stift.

”En präst får inte använda sina kontakter med människor för att göra dem felaktigt beroende av honom/henne eller för att uppnå egna ekonomiska eller andra fördelar”.

”Det allmänna förtroende som de vigda har är en förutsättning för att tjänsten skall kunna fullgöras. Om han/hon iakttar olika förhållningssätt i tjänsten och i privatlivet kan förtroendet allvarligt skadas”.

”En präst ansvarar för gränssättningen i själavårdsrelationen och skall vara medveten om att han/hon lätt kan få makt över andra och skall särskilt iaktta sin egen utövning av ämbetet från detta perspektiv”.

KÄLLA: GÖTEBORGS STIFT

ANNONS