Kvinnojourens stödkontakter mer än fördubblade jämfört med tidigare år

Jourlägenheterna på kvinnojouren Viktoria i Halmstad står fortfarande tomma men telefonerna går desto varmare. Personalen i den öppna verksamheten vittnar om en dubblering av antalet kvinnor som söker samtalsstöd.

ANNONS
|

I april förutspådde Maria Gellert, ordförande för kvinnojouren Viktoria i Halmstad, att det var lugnet före stormen. Flertalet kvinnojourer i landet har befarat en ökning bland kvinnor och barn som utsätts för våldsbrott i samband med coronapandemin. Risken att bli isolerad med sin förövare ökar och offren blir svårare att hjälpa bakom stängda dörrar. Då hade polisen inte sett någon ökning bland antalet polisanmälningar som inkommit, vilket de meddelar är oförändrat. Trots det ökar antalet kvinnor som vänder sig till kvinnojouren för råd och stöd.

– Statistiken visar att de som ringer till oss har mer än fördubblats jämfört med tidigare år. Det finns även ett 15-tal helt nya kvinnor som aldrig varit i kontakt med oss tidigare som har hört av sig nu, berättar Maria Gellert.

ANNONS

Ökningen av telefonstöd i april låg på 103 procent jämfört med tidigare år. Den siffran beräknas nu toppas av maj månad som förutspås landa på 139 procent. Trots det räknar kvinnojouren med en fortsatt lugn sommar men känner en oro över de kvinnor som kontaktar dem.

– Vi finns här för samtal men vi befarar en värre utveckling framöver och att trycket ökar efter sommaren. Vi ser i både nationella och internationella medier att det händer mycket och att det sker bakom stänga dörrar.

ANNONS