Kvinnojouren tvingas stänga sina platser – på grund av nya krav

1 mars 2024 föreslås nya krav börja gälla för skyddade boenden – med tillståndsplikt och kvalitetskrav. Det här har lett till att kvinnojouren Viktoria i Halmstad har tvingats stänga sitt boende.
– Med de nya kraven är vi rädda att vi inte kommer ha råd att ha det kvar, säger Zandra Dukuly.