Kvinnojouren: ”Männen struntar i att de bryter mot förbuden”

Sedan 2017 har omkring 15 kvinnor varje år dödats av en före detta eller nuvarande partner i Sverige.
Till Kvinnojouren Viktoria i Halmstad kommer många kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer. Bland dem finns en stor uppgivenhet – och de som jobbar på jouren upplever att kontaktförbud många gånger är verkningslösa.