Politikerna i nämnden gick emot sin förvaltning – som ansåg att den historiska byggnaden i första hand bör bevaras.
Politikerna i nämnden gick emot sin förvaltning – som ansåg att den historiska byggnaden i första hand bör bevaras. Bild: Jörgen Alström/HP Arkiv

Kulturnämnden tar inte strid för Kulturhuset i Folkparken

Kulturnämnden kommer inte att ta strid för Kulturhuset i Folkparken. Detta trots att förvaltningens förslag till yttrande var att byggnaden i första hand bör bevaras.

ANNONS
|

Detaljplanen för Folkparken är ute på remiss för samrådsyttrande. Det innebär att berörda får tycka till om förslaget på hur området ska se ut i framtiden.

Syftet är att möjliggöra en omvandling av Folkparken som innebär en förtätning med bostäder. Antalet bostäder som kan byggas beror på om Kulturhuset bevaras eller rivs. Förslaget till detaljplan öppnar för båda alternativen.

LÄS MER: Berörda får tycka till om framtida Folkparken

När det var dags för politikerna i kulturnämnden att yttra sig valde de att gå emot sin egen förvaltning.

Kulturförvaltningens förslag till yttrande var att Kulturhuset, som har ett högt kulturhistoriskt värde, i första hand bevaras – och att alla användningsområden för huset utreds grundligt innan beslut om byggnadens existens fattas.

ANNONS

En politisk majoritet bestående av allianspartierna och Sverigedemokraterna var dock av en annan uppfattning.

– Det är inte kommunens fastighet, vi lämnade den för många år sedan. Jag tycker därför inte att vi kan gå in och tala om vad som ska bli av byggnaden. Det får fastighetsägaren bestämma, säger Anna Ginstmark (C), nämndens ordförande.

Om Kulturhuset skulle bevaras krävs det omfattande ombyggnationer och tillgänglighetsanpassningar. I dagsläget ser kulturnämnden inget behov av verksamhet i huset, skriver nämnden i sitt yttrande.

S och V ville bevara Kulturhuset

Kulturhusets vara eller icke vara är en het potatis. När ärendet var uppe i samhällsbyggnadsutskottet tidigare i våras yrkade Vänsterpartiet, som enda parti, på att den historiska byggnaden skulle beläggas med ett rivningsförbud.

I kulturnämnden fick Vänstern sällskap av S-ledamöterna – som i linje med förvaltningens förslag röstade för ett bevarande av byggnaden.

– Vi gick på förvaltningens förslag där förstahandsalternativet är att kulturhuset bevaras. Huset kan användas till mycket och det är därför viktigt att utreda det grundligt. Sen är det fortsatt så att kommunen inte äger byggnaden, det är vi fullt medvetna om, säger Eva-Marie Paulsson (S), nämndens vice ordförande.

Folkparken – en grön oas nära centrum

I övrigt var nämnden positiv till förslaget till ny detaljplan för Folkparken.

– Det är positivt att så pass mycket av skogen och de gröna ytorna kommer vara kvar. Jag tycker det känns jätteskönt att fortsatt ha en grön oas nära staden, säger Anna Ginstmark.

ANNONS

Kulturnämndens yttrande skickas nu vidare till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

ANNONS