Kritik riktas mot att erfaren S-kvinna petas från tung post

S får behålla posten som vice ordförande i hemvårdsnämnden. Trots det väljer partiet att byta ut Rose-Marie Henriksson som har suttit i nämnden i tolv år – mot hennes vilja. Petningen kritiseras från flera håll.
– Hon sitter på otroligt mycket kunskap och erfarenhet som behövs, särskilt nu när två chefer lämnat förvaltningen, säger Anna-Greta Bengtsson från pensionärsförbundet SKPF.