Länsstyrelsen har granskat flera av kommunens alkohol- och tobaksärenden. I ett beslut riktas allvarlig kritik mot att Halmstad Live slapp undan straff efter eventet som spårade ur i höstas.
Länsstyrelsen har granskat flera av kommunens alkohol- och tobaksärenden. I ett beslut riktas allvarlig kritik mot att Halmstad Live slapp undan straff efter eventet som spårade ur i höstas.

Kritik efter våldsamma upploppet på Halmstad Live

Halmstad Live borde inte ha sluppit undan sanktion efter upploppet i oktober. Det är en av bristerna som länsstyrelsen kunnat konstatera efter att ha granskat kommunens alkohol- och tobaksärenden. Allvarlig kritik riktas nu mot miljönämnden på flera punkter.

ANNONS
|

Länsstyrelsen har under våren tittat närmare på ett flertal av kommunens ärenden som rör alkohol- och tobakslagstiftningen. Granskningen har visat på flera brister och i tre fall har de varit av sådan karaktär att tillsynshandläggaren valt att rikta allvarlig kritik mot miljönämnden.

Ett av dessa handlar om Halmstad Live och det våldsamma upplopp som bröt ut på nöjesstället vid ett event i höstas.

"Kan inte blunda för saker när det går fel"

Länsstyrelsen anser att det efter händelsen fanns fog för miljönämnden att fatta beslut om sanktion mot företaget. Av de granskade handlingarna framgår dock att nämndens presidium valde att göra tvärtom, enligt Helena Strömdahl, tillsynshandläggare alkohol och tobak vid länsstyrelsen.

ANNONS

– Förvaltningen har presenterat och lagt förslag på en sanktion medan presidiet beslutat att det inte ska vara någon sanktion alls, säger hon.

LÄS MER:Flera skadade i upplopp vid gala på Halmstad Live

Vid en tillsyn någon dag före upploppet hade kommunen även uppmärksammat brister i nöjesställets matutbud, vilket också motiverar sanktion, enligt länsstyrelsen.

– Jag riktar kritik mot att man inte givit en sanktion när det har funnits skäl för det. Man kan inte blunda för saker när det går fel, säger Helena Strömdahl.

Tillsynshandläggaren förklarar att det funnits tre möjliga sanktionsmöjligheter: erinran, varning och återkallelse av tillstånd att sälja alkohol. Vilket alternativ som är aktuellt är dock inte upp till länsstyrelsen att avgöra.

Kritik mot tillstånd att sälja tobak

De andra två ärendena som nämnden får allvarlig kritik för handlar om tillstånd för tobaksförsäljning.

Enligt länsstyrelsen har miljönämndens presidium beviljat tillstånd trots att sökandena inte visat att de är lämpliga att bedriva handel med sådana varor. Bland annat har de inte skickat in en del underlag som kommunen begärt.

I det ena ärendet uppmärksammades även att polisen i ett remissvar uppgett att de inte ansåg sökanden lämplig att inneha ett försäljningstillstånd för tobak.

Enligt Helena Strömdahl har politikerna i båda fallen gått emot tjänstepersonernas förslag om avslag.

ANNONS

– Det har de rätt att göra men de ska också följa lagen och det anser inte jag att de har gjort. Jag tycker att det finns så många delar i de här två tobaksärendena som visar att sökanden inte har uppfyllt kraven. Därför ska de inte beviljas tillstånd för att få bedriva detaljhandel med tobak.

Länsstyrelsens kritik innebär inte att miljönämndens beslut ändras. Den är i stället till för att uppmärksamma politikerna på bristerna.

– Jag har upplyst dem om att jag tycker att de har gjort allvarliga fel. Nämnderna brukar ta till sig av kritiken de får, säger Helena Strömdahl.

Hon berättar också att den typ av ärenden som ingår i granskningen är nya för miljönämnden sedan årsskiftet. Tidigare låg de på socialnämnden.

– Jag har fått en förfrågan och tackat ja till att hålla en utbildningsinsats kring de här frågorna för miljönämnden. Det tycker jag är positivt.

"Blev tagna på sängen"

Miljönämndens ordförande Anna Fallkvist (M) utgör tillsammans med vice ordföranden presidiet som fattat de kritiserade besluten. I fallen med tobakstillstånden medger hon att de inte var tillräckligt förberedda vid mötet där ärendena behandlades.

– Det var första mötet sedan vi tog över de här frågorna och jag ska helt ärligt säga att vi blev väldigt tagna på sängen. De (sökande) kom in med advokater och vi kände oss ganska söndermalda, säger hon.

ANNONS

Sedan dess har flera åtgärder vidtagits. Exempelvis har kommunen numera en egen jurist på plats vid mötena. Politikerna får också utbildning, däribland den från länsstyrelsen.

Kritiken mot nämnden handlar också om att de inte motiverat besluten.

– Det är ett misstag från vår sida. Det är helt enkelt orutin eftersom vi precis har fått över de här ärendena. Vi har tagit till oss av det, säger Anna Fallkvist.

När det gäller Halmstad Live föreslog tjänstepersonerna att företaget skulle få en varning. Men det tyckte alltså inte presidiet.

Nämndsordföranden anser att de uppgifter som kommit fram i efterhand visar att Halmstad Lives ägare blivit lurade av arrangören till det urspårade eventet.

– Baren var stängd och det var deras personal som såg till att det blev utrymt och så vidare. Vi tyckte att de har försökt göra så bra ifrån sig som de kunde under rådande omständigheter.

Att företaget redan tidigare fått en varning kunde man inte ta hänsyn till eftersom ärendet då inte låg på miljönämndens bord, menar Anna Fallkvist.

– Vi kände att vi kan inte ta beslut på sånt som andra har beslutat tidigare. Vi måste bara ta det ärendet som vi har framför oss nu. Då valde vi att hellre fria än fälla.

ANNONS

LÄS MER:Halmstad Live slipper undan med en varning

LÄS MER:Nämnd tar strid för att få dra in Halmstad Lives tillstånd

LÄS MER:Olagliga fighten påverkar alkoholtillståndet också

LÄS MER:Seriösa utövare förkastar event på Halmstad Live

ANNONS