Kriminalvårdsanstalten görs om för att kunna ta emot kvinnor

Fängelset i Halmstad öppnar en kvinnoavdelning med tolv platser inom kort. Förberedelserna har pågått i ett par månader. Männen som hade platserna tidigare har flyttats till andra fängelser.