Krav på nytt beslut om ensamkommande

Vänsterpartiet vill att socialnämnden omprövar beslutet att inte använda statliga bidrag till att hjälpa ensamkommande som överklagat att bo kvar. – Med bidrag till frivilliga familjehem räcker pengarna till många, säger Tania Bengtsson.