Stängd. Miljö- och hälsoskyddsnämnden krävde redan 2011 mätningar av inomhusluften. Något som inte gjordes förrän fyra år senare.
Stängd. Miljö- och hälsoskyddsnämnden krävde redan 2011 mätningar av inomhusluften. Något som inte gjordes förrän fyra år senare.

Krav på åtgärder sedan 2011

Skulle Getingeskolans problem kunna ha avhjälpts långt tidigare? Redan 2011 förelades barn- och ungdomsnämnden att mäta inomhusluften. Men dåvarande miljö- och hälsoskyddsnämnden fick aldrig något svar på frågan om ventilationen i skolan räckte till för alla elever och personal.

ANNONS

En titt i miljönämndens diarium på Halmstads kommun visar att redan 2011 fick barn- och ungdomsnämnden ett föreläggande att redovisa hur ventilationsmätningar på Getingeskolan. Uppgifterna skulle vara framtagna före höstterminens början.

Men inget hände. Handläggaren på miljöförvaltningen fick aldrig någon återkoppling på föreläggandet. I februari 2012 skickades ett föreläggande vid vite på 10 000 kronor till barn- och ungdomsnämnden där man krävde att bristerna i ventilationssystemet rättades till.

Våren gick men inga handlingar kom.

Sommaren 2012 fick miljöförvaltningen besked från barn- och ungdomsförvaltningen att det inte existerade några ventilationsritningar över Getingeskolan. Det visade sig då också att det aldrig hade gjorts någon obligatorisk ventilationskontroll, OVK på skolan.

ANNONS

Den 28 juni 2012 hörde fastighetskontoret och barn- och ungdomsförvaltningen av sig till handläggaren och meddelade att man tänkte sända över ventilationsmätningar senast den 30 september. Alltså de mätningar som skulle ha varit gjorda före höstterminens start året innan.

Men september månad gick och det kom inte några av de efterfrågade handlingarna som gällde Getingeskolans inomhusmiljö.

Den 24 januari 2013 beslutade miljönämnden att än en gång förelägga barn- och

ungdomsnämnden att senast en månad senare redovisa ventilationsmätningar för alla klassrum och korridorer på Getingeskolan samt antal personer som ventilationen är dimensionerad för - och antalet personer som vistas i respektive klassrum.

Tiden gick. Inget hände. I april hade det lämnats någon form av uppgifter för då skrev handläggaren på miljöförvaltningen ett brev till den ansvarige på barn- och ungdomsförvaltningen med innebörden att uppgifterna inte är användbara för att se om ventilationen är tillräcklig:

”Hur ska jag skriva för att jag ska få in det jag behöver för att göra en bedömning? Den korta redovisning jag fick av dig säger ingenting. Jag kan inte göra beräkningar på hur många som kan vara i ett klassrum samtidigt om jag inte har en ritning över byggnaden, ventilationsflödena i klassrummen samt en lista på hur många personer, maximalt, som vistas i ett klassrum”.

ANNONS

Senare skickas ritningar och klasslistor in. Men inte heller då går de att använda eftersom klassrummen inte är numrerade så att de passar ihop med klasslistorna.

Två år senare - i mars 2015 - avslutar miljöförvaltningens handläggare ärendet, utan att föreläggandet från 2011 är uppfyllt. Skälet är att Folkhälsomyndigheten då hade satt igång ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljön i skolan som även omfattade de frågor som man velat på svar på gällande Getingeskolan.

I december 2015 skriver barn- och ungdomsnämnden att uppgifter om luftväxling på samtliga skolor nu finns tillgängliga på en datorserver som även miljöförvaltningen ska få tillgång till. Fastighetskontoret uppges också vara igång med renovering, byte och justeringar av hela ventilationsanläggningen på Getingeskolan.

Vad som sedan har hänt är vid det här laget väl känt. I samband med att man upptäckte läckage från skolans tak slog föräldrar larm om att flera barn drabbats av besvär med hälsan, vilket man misstänkte hade med skolans inomhusmiljö att göra. Och i måndags stängdes Getingeskolan för årskurserna 6-9.

ANNONS