Kraftig kritik: Omställningen till el går för långsamt

I en ny rapport får Halmstads kommun kritik för att inte följa sin egen fordonspolicy – som säger att hela den kommunala fordonsflottan ska vara fossilfri senast 2025.
– Vår bedömning är att de nog får snabba på lite nu om man ska nå det målet, säger Torbjörn Johansson, ordförande för kommunrevisionen.