Kontroll av luften missköts

Brister i ventilationen på många skolor i Halmstad åtgärdas inte och byggnadsnämndens tillsyn av att det görs ventilationskontroller har inte fungerat.

ANNONS
|

Föräldraföreningen vid Getingeskolan har inte slagit sig till ro efter att skolans högstadiedel utrymdes på grund av brister i ventilationen som misstänktes orsaka allergier bland eleverna.

Den senaste OVK-besiktningen som gjordes på Getingeskolan listade en rad brister som var så allvarliga att de enligt lag skulle ha åtgärdats inom ett halvår - varefter en ny besiktning skulle ha gjorts.

Stora delar av skolan är nu evakuerad. Men fortfarande finns förskoleklass och lågstadium kvar i lokaler som har bedömts fungera.

–I OVK-protokollet från 2013 står det att de lokaler där lågstadiet är nu bara har hälften av beräknade flöden av till- och frånluft, en ombesiktning skulle alltså ha varit gjord i slutet av 2013. Men något sådant protokoll finns inte, varken hos fastighetskontoret eller på byggnadskontoret, säger Mattias Bengtsson i föräldraföreningen.

ANNONS

–I slutändan är det våra barn som får betala priset för missad utbildningstid och lärarflykt. Detta medför att de får sämre betyg, bara för att våra tjänstemän och politiker skiter i skolbyggnaderna. Skolan hade kanske inte behövt stänga om bara tjänstemännen reagerat i tid.

Vid OVK-kontrollen 2013 fick åtta av totalt 24 kontrollerade besiktningspunkter på Getingeskolan fick bedömning 2, vilket innebär att felen skall åtgärdas.

Kontrollanten skriver att ny besiktning ska göras senast 6 och 7 december 2013. HP:s kontroll hos såväl fastighetskontoret som byggnadskontoret visar att det inte har skett.

– Om man inte klarar av OVK-problematiken visar detta tydligt hur dålig koll man har på eventuella mögelangrepp och dess effekter, säger Joakim Ek, ordförande i Getingeskolans föräldraförening.

Han tycker att det är fler förvaltningar än fastighetskontoret som har brustit.

–Det är för många inblandade instanser, vilket leder till urusel kontroll. Det leder till att ingen tar ansvar alls.

Barn- och ungdomschef Pauline Broholm Lindberg känner till att det är otillräcklig ventilation på Getingeskolan.

– Klockhuset, där lågstadiet är nu, behöver åtgärdas. Men vi måste hitta fungerande lösningar så att undervisning kan pågå samtidigt som upprustningen av ventilationen sker. Jag vet ännu inte hur dessa lösningar ska se ut, Pauline Broholm Lindberg.

ANNONS

Nu visar det sig att fastighetskontoret även har missat att åtgärda brister i ventilationen och följa upp OVK-kontroller på flera andra skollokaler i kommunen.

Byggnadskontorets kontroller av att fastighetskontoret gjort ventilationskontrollerna enligt reglerna har inte heller fungerat.

– Jag får erkänna att vi har nedprioriterat uppföljningarna av ventilationskontrollerna. Så är det i kommuner i hela Sverige. Det är inte många byggnadskontor som hinner hantera OVK-tillsynen, säger tillförordnade byggnadschefen Ingegerd Persson.

Hon förklarar att kontoret har tvingats prioritera bygglov, olovligt byggande och tillgänglighet framför OVK.

– Det ska självklart inte vara så. Men sedan ett år tillbaka har vi börjat registrera in OVK-rapporter på ett bättre sätt i det befintliga systemet, med bevakningar, så att vi inte missar när en ny rapport ska skickas in. Vi står i begrepp att köpa in ett nytt system.

Byggnadskontoret har nu gett fastighetskontoret ett föreläggande att en ny ventilationsrapport för Getingeskolan skall lämnas in i början på december.

Fakta: Underkända OVK

Antal underkända OVK-protokoll som inte åtgärdats i tid. Gäller flera lokaler på varje skola.

Andersbergsskolan (3)

Brearedsskolan (4)

Bäckagårdsskolan (3)

Centrumskolan (2)

Eldsbergaskolan (5)

Furulundsskolan (6)

Fyllingeskolan (8)

Getingeskolan (7)

Gullbrandstorpsskolan (1)

Haverdals byskola (1)

Holms skola (1)

Jutarumsskolan (3)

Kulturskolan (1)

Kvibilleskolan (1)

Kyrkskolan (1)

Nyhemsskolan (2)

Sturegymnasiet (6)

Söndrumsskolan (1)

Vallås lågstadieskola (1)

Vallåsskolan (4)

Sannarpsgmnasiet (7, ska ombesiktigas 2017)

Trönningeskolan (3, ska ombesiktigas 2017)

Kattegattgymnasiet (5) - vissa delar inte besiktigade sedan 2013 på grund av ombyggnad.

Örjansskolan (1)

ANNONS