Kommunstyrelsen agerar för att stoppa borgmästarkedjan

Kommunstyrelsen i Halmstad agerar nu aktivt för att det planerade köpet av en borgmästarkedja för 80 000 kronor ska avbrytas. Detta efter ett initiativärende från Vänsterpartiet som fick gehör.
– Jag tror att det är signalvärdet som har betydelse för människor, säger initiativtagaren Tania Bengtsson (V).