Kommunjurist Mats Wallmark är hoppfull om att förvaltningsrätten ska avslå begäran om att HFAB:s avtal med Halmstads stadsnät ska ogiltigförklaras. Han anser att lagen om offentlig upphandling inte gällde i det här fallet.
Kommunjurist Mats Wallmark är hoppfull om att förvaltningsrätten ska avslå begäran om att HFAB:s avtal med Halmstads stadsnät ska ogiltigförklaras. Han anser att lagen om offentlig upphandling inte gällde i det här fallet. Bild: Roger Larsson

Kommunjuristen försvarar HFAB-avtalen om digitala tjänster

Kommunjurist Mats Wallmark bestrider kraven om att förvaltningsrätten ska häva avtalen som Halmstads Rådhus AB tvingade HFAB att teckna med stadsnätsbolaget.
– I första hand anser vi inte att HFAB gör något köp – och därför gäller inte lagen om offentlig upphandling, säger han.

ANNONS
|

HP har tidigare i sommar skrivit flera artiklar om turerna kring HFAB:s avtal om digitala tjänster.

LÄS MER:HFAB:s vd sparkades när hon prioriterade hyresgästerna

Sedan 2002 har det allmännyttiga bostadsbolaget haft avtal med Halmstads stadsnät AB, men inför att detta skulle gå ut i slutet av 2020 ville HFAB konkurrensutsätta tjänsterna på den privata marknaden.

LÄS MER:HFAB:s avtal blir rättssak – uppges värt jättebelopp

HFAB:s interna utredningar pekade på att erfarenheterna från andra allmännyttor var att en sådan upphandling skulle leda till bättre ekonomi för såväl hyresgäster som bolaget, samtidigt som det kunde ställas högre kvalitetskrav.

HFAB:s experter kom också fram till att lagen om offentlig upphandling förmodligen gäller – och varnade för att avtalen kan förklaras ogiltiga om fortsatta avtal med stadsnätsbolaget ses som otillåten direktupphandling.

ANNONS

LÄS MER:Stadsnätsbolagets existens var hotad utan HFAB-avtalet

HP har också skrivit att det finns risk för att varningarna besannas. Åtminstone har Tele2:s bolag Itux vänt sig till förvaltningsrätten för att få dem ogiltigförklarade.

LÄS MER:HFAB:s avtal blir rättssak – uppges värt jättebelopp

Svårt för en lekman

Kommunjurist Mats Wallmark, som är juridiskt ombud för HFAB, bestred omedelbart Itux ansökan om omprövning av avtalen – men fick anstånd med att utveckla sin talan.

Nu när domstolen fått hans yttrande är det svårt för en lekman att ta till sig innehållet. Det handlar mycket om juridiska resonemang kring termer som koncessionshavare och inhouse-köp.

– I första hand hävdar jag att HFAB inte gör något köp, utan tvärtom får pengar genom avtalen. Därmed faller det inte under lagen om offentlig upphandling, säger Wallmark när HP ber honom förklara.

Miljoner i överskott

Han pekar på att stadsnätsbolaget betalar HFAB 45 kronor i månaden per lägenhet för avtalet som så kallad kommunikationsoperatör – det vill säga den som agerar mellanhand mellan hyresgäster och leverantörer av digitala tjänster som internet, telefoni och tv.

– När HFAB därefter betalar tillbaka 35 kronor i månaden per lägenhet till Halmstads stadsnät för det fasta serviceavtalet blir det alltså en vinst för HFAB. Räknat på de två år som avtalen gäller, fram till optionen att förlänga tre år, blir det med 11 000 lägenheter 2,6 miljoner kronor i överskott till HFAB, påpekar Wallmark.

ANNONS

LÄS MER:Så försvarar sig de högst ansvariga i HFAB-affären

– Om domstolen mot förmodan inte skulle acceptera den här beskrivning hävdar jag i andra hand att det rör sig om ett köp inom en koncern i enlighet med det så kallade Teckalundantaget, fortsätter han.

Han syftar då på en dom i EU-domstolen som handlar om hur en italiensk kommun 2014 skrev ett avtal för avfallshantering.

Det är alltid svårt när en sak inte är prövad i svensk domstol, men vi anser nu att kriterierna är uppfyllda.

Till saken hör att HFAB:s experter tidigare tittat på just den domen och varit tveksamma till om alla kriterier uppfylls i fallet med Halmstads stadsnät.

– Det är alltid svårt när en sak inte är prövad i svensk domstol, men vi anser nu att kriterierna är uppfyllda, säger Mats Wallmark.

I tredje hand pratar han om att HFAB uppfyller kriterierna för en så kallad koncession.

– Det är stadsnätsbolaget HSAB står för risken för ökade kostnader om inte någon lägenhetsinnehavare väljer att köpa internet eller tv-tjänster i nätet, menar Wallmark.

Handläggningstider

Emilie Lindh, som är föredragande jurist på Förvaltningsrätten i Göteborg, berättar att deras ambition är att avgöra mål inom fyra månader.

– Men mycket hänger förstås på hur omfattande och komplicerade de är. Den senaste statistiken över våra handläggningstider visar att avgöranden brukar komma inom fem till nio månader, säger hon.

LÄS MER:Kommunen presenterar åsikter som fakta i ”frågor och svar”

LÄS MER:Sparkad Hem-vd var öppet kritisk mot toppstyrning

LÄS MER:”Han berättade att Rossköld och Berthilsson tryckte på”

LÄS MER:HFAB har glömt plocka bort sparkad vd från dotterbolagen

LÄS MER:Så hindrade HFAB personalens rätt till insyn

ANNONS