Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Kommunjurist vill stoppa överprövning av HFAB:s digitala tjänster

Ett år har gått sedan bolaget Itux begärde att förvaltningsrätten skulle överpröva HFAB:s beslut att direktupphandla hyresgästernas digitala tjänster av kommunala Halmstads stadsnät – en affär som uppgavs vara värd tresiffriga miljonbelopp.
Kommunjuristen kräver nu, med hänvisning till ett annat mål, att fallet avskrivs – men rätten säger att det kommer en dom före månadsskiftet.

HP har skrivit flera artiklar om det allmännyttiga bostadsbolaget HFAB:s beslut att direktupphandla digitala tjänster från det kommunala Halmstads stadsnät i stället för att konkurrensutsätta på den privata marknaden.

I juli förra året vände sig Tele2:s bolag Itux till förvaltningsrätten för att få en överprövning av beslutet.

Bolaget ville att domstolen skulle ogiltigförklara både det supportavtal som träffats och avtalet om vem som ska vara så kallad kommunikationsoperatör – det vill säga agera mellanhand mellan hyresgästerna i de 11 000 lägenheterna och leverantörer av digitala tjänster som internet, telefoni och tv.

Vd sparkades

Frågan bidrog våren 2021 till att Catharina Rydberg Lilja sparkades som vd för HFAB. Hon och hennes experter på bostadsbolaget menade nämligen att lagen om offentlig upphandling gällde – och varnade för att det kan komma skadeståndskrav från den eller de leverantörer som kan bevisa att de lider skada om HFAB direktupphandlar internt inom kommunen.

Rydberg Lilja och hennes tjänstemän på HFAB hade vid jämförelser med andra allmännyttor även kommit fram till att en upphandling skulle gynna både bostadsbolaget och dess hyresgäster – eftersom de skulle få billigare tjänster och kunna ställa högre krav vid en privat upphandling.

Måste avvecklas

Moderbolaget Halmstads Rådhus AB tvingade dock igenom en direktupphandling för att rädda Halmstads stadsnät – vars vd Erik Eriksson flaggat för att det kommunala bolaget måste avvecklas om det inte får avtalet. Stadsnätet var nämligen i princip klart med sin ursprungliga uppgift att bygga ut fibernätet i kommunen.

För Rydberg Lilja räckte det till sist inte med att hon lydde och undertecknade avtalet när HFAB:s styrelse beordrade det, utan hon fick ändå kicken som vd för HFAB. Efter att ha fått en fallskärm på 1,2 miljoner kronor av Halmstads kommun fick hon i vintras i stället jobb som vd för det kommunala bostadsbolaget Vidingehem i Växjö.

Huruvida hennes farhågor kring det rättsliga efterspelet besannas ska avgöras av förvaltningsrätten i Malmö.

Inget prövningstillstånd

Efter lång skriftväxling, där domstolen begärt in olika yttranden från parterna, har nu i juli kommunjurist Mats Wallmark krävt att förvaltningsrätten avvisar begäran från Itux om en överprövning. Kommunjuristen gör det med hänvisning till att Högsta förvaltningsdomstolen nyligen beslutat att inte ta upp ett liknande fall för överprövning.

Fallet som Wallmark pekar på gäller att Telia begärt en överprövning av det avtal om kommunikationstjänster som ingåtts mellan det kommunala Eskilstuna & Miljö AB och IP-Only Networks AB.

Kommuner gör olika

Telia menade att avtal om den typen av tjänster är upphandlingspliktiga och gav flera exempel på kommuner och kommunala bolag som följt lagen om offentlig upphandling av så kallade kommunikationsoperatörer.

Samtidigt finns det andra kommuner som inte konkurrensutsätter, utan som hänvisar till att det som står i lagen om offentlig upphandling om ”teleundantaget” är det som gäller.

För att få en prejudicerande dom, som kan vara vägledande för andra, vände sig Telia till Högsta förvaltningsdomstolen. Men eftersom fallet inte fick något prövningstillstånd menar Wallmark att även förvaltningsrätten i Malmö borde lägga ner fallet med HFAB.

Högsta förvaltningsdomstolen vill ha renodlade fall, så att man kan pröva en enda fråga – men alla de här avtalen innehåller olika detaljer.

Fast riktigt så enkelt är det inte, enligt Sune Wennerberg som är föredragande jurist i målet.

– Visst kan det ge en liten fingervisning om den högsta instansen inte tar upp en fråga till prövning, men man kan samtidigt inte dra för stora växlar på det eftersom det aldrig ges någon motivering till varför, säger han och fortsätter:

– Generellt är det väldigt svårt att få något prövat av Högsta förvaltningsdomstolen. Den vill ha renodlade fall, så att man kan pröva en enda fråga – men alla de här avtalen innehåller olika detaljer. De påminner om varandra, men är inte identiska.

Överklagas sannolikt

– Därför håller vi nu på att författa en dom i fallet Itux/HFAB, som ska vara klar före juli månads utgång. Och oavsett vad vi kommer fram till finns det i sin tur en klar risk eller chans, beroende på vilken part du är, att vår dom kommer att överklagas, säger Sune Wennerberg.

LÄS OCKSÅ: HFAB:s avtal blir rättssak – uppges värt jättebelopp

LÄS OCKSÅ: HFAB:s vd sparkades när hon prioriterade hyresgästerna

LÄS OCKSÅ: Stadsnätsbolagets existens var hotad utan HFAB-avtalet

LÄS OCKSÅ: Sparkade vd:n: ”Kommunchefens samtal med mig var inte trevliga”

LÄS OCKSÅ: ”Han berättade att Rossköld och Berthilsson tryckte på”

LÄS OCKSÅ: Så försvarar sig de högst ansvariga i HFAB-affären

LÄS OCKSÅ: Avgångskrav mot SD:s ledamot i HFAB:s styrelse

LÄS OCKSÅ: Kommunjuristen försvarar HFAB-avtalen om digitala tjänster

LÄS OCKSÅ: HFAB:s försvar av internupphandling totalsågas

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!