Kommunens växter påverkas inte av bevattningsförbudet

Du har kanske sett kommunen köra runt och vattna allt från krukor till nyplanterade träd. Det görs fortfarande trots att det är bevattningsförbud. Vattnet de använder kommer från Nissan.
– Vi vattnar aldrig med dricksvatten, säger Sofia Warpman, stadsträdgårdsmästare i Halmstad.