Kommunens stöd till flyktingar – förlänger avtal

Ungdomarna som bor på Spenshult förlorar rätten till boende och dagersättning på grund av Migrationsverkets ställningstagande gällande gymnasielagen. Nu går kommunen in ekonomiskt för att undvika akut hemlöshet.