Kommunen vill sätta upp tio kameror i stadskärnan

Kommunen har ansökt om att få sätta upp totalt tio bevakningskameror i stadskärnan – på Stora torg och utmed Karl XI:s väg.
– Detta är två platser som allmänheten uppfattar som otrygga, säger Jonas Bergman (M), ordförande i kommunstyrelsen.