Kommunen vill att fler invånare ska få sätta upp solceller

Solceller på taket är både bra för miljön och ger en lägre elkostnad. Men inte sällan nekas fastighetsägare bygglov. Nu hoppas samhällsbyggnadsutskottet kunna ändra på den saken.
– Vi ska undersöka hur vi kan underlätta processen så att fler invånare får möjlighet att producera förnyelsebar energi, säger ordförande Jenny Axelsson (C).