2020 var energibolaget Statkraft klart med den förstärkning för 380 miljoner kronor som gjordes för att Hylte damm skulle bli säkrare. Ändå håller byggnadsnämnden i Halmstad fast vid att man måste väga in att den kan rasa.
2020 var energibolaget Statkraft klart med den förstärkning för 380 miljoner kronor som gjordes för att Hylte damm skulle bli säkrare. Ändå håller byggnadsnämnden i Halmstad fast vid att man måste väga in att den kan rasa. Bild: Lennart Hildingsson

Kommunen släpper inte risken för dammhaveri

Kommunen köper inte länsstyrelsens tes att det är fel att neka bygglov på grund av risken för ett dammhaveri så länge detaljplanen tillåter bostäder.
– Eftersom det kommit fram nya rön om risken för en livsfarlig översvämning vill vi att mark- och miljödomstolen prövar frågan, säger Jan Prytz (M), byggnadsnämnden ordförande.

ANNONS
|

HP har skrivit om hur Angelica Svensson och Rutger Herlin, efter många turer fram och tillbaka, nekades bygglov på sin tomt på Trädgårdsgatan intill Nissan i Oskarström.

Angelica Svensson och Rutger Herlin väntar fortfarande på klartecken för att få bygga på sin tomt på Trädgårdsgatan i Oskarström, intill de tio andra husen som ligger där.
Angelica Svensson och Rutger Herlin väntar fortfarande på klartecken för att få bygga på sin tomt på Trädgårdsgatan i Oskarström, intill de tio andra husen som ligger där. Bild: Jari Välitalo

Det som låg bakom byggnadsnämndens nej var främst ett yttrande från räddningstjänsten. I yttrandet pekas det bland annat på en analys som Sweco gjorde 2015, som visar hur området skulle påverkas av ett dammhaveri högre upp i Nissan.

1,3 meter över golvnivån

I byggnadsnämndens beslut står det specifikt om risken för att Hylte damm 18 ska rasa och att vattennivån då kan bli 1,3 meter över golvnivån på huset som paret Svensson/Herlin vill bygga på Trädgårdsgatan. Det skulle då bli livsfarligt för dem om det händer nattetid och de sover på markplanet.

ANNONS
Angelica Svensson och Rutger Herlin fick rätt av länsstyrelsen, men måste nu vänta på att deras fall avgörs i en ännu högre instans efter att kommunen överklagat.
Angelica Svensson och Rutger Herlin fick rätt av länsstyrelsen, men måste nu vänta på att deras fall avgörs i en ännu högre instans efter att kommunen överklagat. Bild: Jari Välitalo

Men efter att paret överklagat beslutet till länsstyrelsen fick kommunen en knäpp på näsan.

Enligt länsstyrelsen kan inte byggnadsnämnden göra andra bedömningar än vad som gjorts i detaljplanen – och där står att marken är lämplig för bostäder. Vill kommunen ändra på detta måste i så fall den aktuella detaljplanen upphävas eller ändras, menar länsstyrelsen.

Om det kommer fram nya rön vill vi ta hänsyn till detta – även om dessa nya fakta inte var kända när detaljplanen togs för länge sedan.

Fast detta får inte byggnadsnämnden att ge sig. I stället har kommunen nu överklagat till mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

– Om det kommer fram nya rön, på grund av de klimatförändringar som märks i dag och som väntar framöver, vill vi ta hänsyn till detta – även om dessa nya fakta inte var kända när detaljplanen togs för länge sedan, säger Jan Prytz (M), byggnadsnämndens ordförande.

”Bra att få klarhet”

– Det är möjligt att mark- och miljödomstolen har samma inställning som länsstyrelsen, men vi vill åtminstone få det prövat i en högre instans. Det är bra om vi får klarhet i hur sådana här frågor ska tolkas, så att tjänstemännen får veta hur de ska förhålla sig till det här i framtiden, menar Prytz.

Hur tänker ni göra med de över hundra fastigheter som redan ligger inom det område som riskerar att översvämmas vid ett dammhaveri om ni får rätt i er tolkning? Ska ni i så fall ut och bygga skyddsvallar vid dem eller inrätta någon form av larmsystem?

ANNONS

– Det vet jag inte, så det vill jag inte spekulera om.

Mark- och miljödomstolens målsättning är att avgöra mål inom sex månader, men för fastighetsmål är målsättningen nio månader.

LÄS MER:Länsstyrelsen slår fast att det var fel att neka bygglov

LÄS MER:"Tusentals drabbas" vid dammhaveri i Nissan

ANNONS