Kommunen planerar inga extra åtgärder mot råttorna

Kommunen arbetar hela tiden förebyggande med råttbekämpning, men har inga planer på att intensifiera arbetet.