Kommunen inleder samarbete för att få fram ny företagsmark

Halmstads kommun har inlett ett samarbete med familjen Kuylenstierna för att få fram ny företagsmark – något som det i dagsläget råder stor brist på. Ett 97 hektar stort område i Älvasjö ska nu planläggas. Tanken är att kommunen ska köpa 20 procent av den aktuella marken.