Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Kommunen har inte stoppat misskötsel av gammalt trähus

Det förfallna trähuset på Rotorpsvägen står kvar i samma dåliga skick som när Hallandsposten skrev om det i december förra året.

Då var planen att byggnadsnämnden i januari i år skulle fatta beslut om en utredning som, på ägarens bekostnad, skulle klargöra behovet av underhåll av fastigheten. Men ärendet togs aldrig upp i nämnden.

Redan 2009 slog privatpersoner larm om att den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden stod och förföll. Under åren har byggnadsnämnden vid några tillfällen försökt förmå fastighetsägaren att ta itu med underhållet. Utan resultat.

I mars skickade byggnadsnämnden däremot en underrättelse om att man tänker förelägga fastighetsägaren att renovera huset. Där slår man fast att fastigheten har ”ett kraftigt eftersatt underhåll”.

Akut behov

I underrättelsen står det: ”Trots flera förelägganden och uppskov har inget konstruktivt underhåll kommit igång. De åtgärder som är mest akuta är rör, tak och fasader på såväl huvudbyggnad som komplementbyggnader. Dörrar och fönster måste restaureras och återställas. Åtgärderna ska utföras på ett fackmannamässigt sätt och påbörjas omgående.”

Byggnadsnämnden krävde vidare att en rationell och realistisk plan för hur arbetena ska utföras skulle presenteras senast den 15 april, annars skulle nämnden besluta om ett förläggande, vid vite, alltså en summa som fastighetsägaren skulle kunna tvingas betala om han inte följde kraven på renovering.

– Underrättelsen har skickats till fastighetsägaren i rekommenderat brev. Men det har inte lösts ut, säger Leif Fendell, tillsynshandläggare på byggnadskontoret.

Vite väntar

Det rekommenderade brevet skickades den 24 mars och kom tillbaka till byggnadskontoret oöppnat den 6 maj.

– Jag vet inte vad vi ska göra nu. Förmodligen får vi anlita en delgivningsman. Ägaren måste ju underrättas om att byggnadsnämnden tänker förelägga honom vid vite att åtgärda fastigheten, säger Leif Fendell.

Eftersom en sådan process kan ta tid tror han inte att beslutet om föreläggande vid vite kan tas av byggnadsnämnden förrän i september.

Huset på Rotorpsvägen är byggt i början av 1900-talet. I Kulturmiljö Hallands inventering har det klassats med beteckningen B, vilket betyder att det har ett högt kulturhistoriskt värde och borde skyddas mot förvanskning i en ny detaljplan. I den detaljplan som gäller i dag finns inget skydd.

LÄS MER: Kulturklassat hus har tillåtits stå och förfalla

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!