Kommunen: ”Fritt fram för bevattning från Trönningeån”

Halmstads kommun häver rekommendationen att inte använda Trönningeåns vatten för bevattning av grödor. Försiktighetsåtgärden infördes hösten 2020 efter att mycket höga PFAS-halter konstaterats i området.