Kommunen får göra om utredning

Gör om, gör rätt. Det är förvaltningsrättens dom när man nu skickar tillbaka ett ärende om personlig assistans till Halmstads kommun.

ANNONS
|

Ärendet gäller en kvinnlig Halmstadbo som sedan 2003 har haft personlig assistans i varierande omfattning på grund av ett medfött funktionshinder och en hjärnskada.

Men när kvinnan i mars tidigare i år ansökte om fortsatt personlig assistans avslog socialnämnden ansökan, med anledning av att kvinnan inte bedömdes tillhöra den personkrets som har rätt till LSS-insatser. I stället beviljade nämnden henne den sökta insatsen med 22 timmar och nio minuter per vecka under en omställningsperiod.

Förvaltningsrätten har dock mottagit en överklagan från kvinnan och efter utlåtande från arbetsterapeut och legitimerad läkare gör man en annorlunda bedömning. Förvaltningsrätten anser att kvinnans funktionshinder förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och således skickas målet tillbaka till kommunen för fortsatt handläggning.

ANNONS
ANNONS