Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Senast i slutet av 2025 ska de boende i Tönnersa strandby ha anslutits till det kommunala va-nätet. Bild: Kenny Hjälte
Senast i slutet av 2025 ska de boende i Tönnersa strandby ha anslutits till det kommunala va-nätet. Bild: Kenny Hjälte

Kommunen förlorar strid om dricksvatten till strandby

Halmstads kommun har förlorat striden om kommunalt dricksvatten till Tönnersa strandby. Mark- och miljödomstolen slår fast att rent dricksvatten är ett kommunalt ansvar och att va-nätet ska byggas ut.

För ett år sedan berättade HP att kommunen valt att överklaga ett beslut från länsstyrelsen som gav fastighetsägarna i strandbyn rätt i frågan om kommunalt vatten och avlopp.

LÄS MER: Kommunen vill inte dra dricksvatten till Tönnersa strandby

I strandbyn finns 58 fastigheter, varav 20 är permanentbostäder. Alla har enskilt avlopp och får sitt dricksvatten från en privat vattentäkt.

Ja till avlopp – nej till vatten

Kommunen höll med länsstyrelsen om att området behövde anslutas till kommunalt avlopp men motsatte sig att även dra ledningar för dricksvatten eftersom det sågs som ett slöseri med resurser.

Detta motiverades bland annat med att det finns en lösning som fungerar bra, att det handlar om få året-runt-bostäder vilket skulle innebära en låg omsättning på vattnet med risk för försämrad kvalitet samt att det skulle bli alltför kostsamt.

Kommunen vände sig till mark- och miljödomstolen för att få sin sak prövad och, i andra hand, få mer tid på sig att lösa en va-utbyggnad.

Länsstyrelsen har i en inlaga till domstolen försvarat sitt beslut. Även en boende i området har motsatt sig kommunens överklagan.

Mannen uppger att det finns hälsorisker med nuvarande lösningar och ser ingen som helst risk för försämrad vattenkvalitet på grund av låg omsättning. Han hänvisar till att kommunen lyckas leverera bra dricksvatten till andra områden som har ett fåtal fastigheter.

Fastighetsägaren anser inte heller att Halmstads kommun ska få mer tid på sig att lösa va-frågan. Han påpekar att behovet har funnits i ett halvt sekel och anser att kommunen hela tiden försökt förhala ärendet.

Har gjort syn i området

Mark- och miljödomstolen, som i höstas genomförde en syn i området, håller med länsstyrelsen och fastighetsägaren om att nuvarande lösning kan vara en hälsorisk.

Inget av kommunens argument biter på domstolen som påpekar att rent dricksvatten är ett kommunalt ansvar. Dessutom är domstolen övertygad om att bara området får kommunalt va så kommer fler att vilja bo där året om med tanke på närheten till Halmstad.

Däremot tar domstolen hänsyn till att en utbyggnad är både dyr och tar tid. Därför flyttas datumet för när området ska anslutas fram till den siste december 2025. I länsstyrelsens beslut var tiden satt till den siste december 2022 vilket kommunen ansåg blev för snävt.

Beslutet kan överklagas men enligt Nina Ingemarsson, abonnentingenjör på Laholmsbuktens va, finns det inga planer på att driva ärendet vidare till nästa instans.

– Vi följer mark- och miljödomstolens dom om att bygga ut både dricks- och spillvattenledningar och planerar att gå ut med en första information om vad som gäller till de boende i området nu under våren, uppger hon.

Kostnaden för utbyggnaden är oklar uppger hon och hänvisar till att kommunen inte har börjat projektera ännu. I en tidigare artikel har dock bolaget uppskattat notan till i runda slängar tio–elva miljoner.

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här