Kommunen backar efter kritik mot hälsosamma scheman

Kommunen väljer att backa på flera punkter efter kritik mot det nya arbetssättet med hälsosamma scheman. Vissa arbetspass blir längre, dygnsvilan kortas och fler nattpass i rad tillåts. Åtgärderna leder till att personalen kan få mer tid för återhämtning enligt HR-direktör Charlotte Svensson, vilket har varit ett starkt önskemål.