Kommunekolog: ”Parken blir större än Harplinge by”

Den planerade solparken blir större än Harplinge by. Det konstaterar kommunekolog Kristian Eno som är kluven i frågan om att använda så mycket jordbruksmark till en solcellspark.
– Det bästa vore en kombination av solceller och odling, säger han.