Knappt hälften av hushållen sorterar matavfall

Den gröna påsen har inte gått hem hos alla. I dag sorterar knappt hälften av hushållen sitt matavfall. Vi bad Hem svara på lite frågor om den gröna påsen.