Klimatgrupp i upprop för att stoppa framtidsplan

Klimatnätverket södra Halland har startat en namninsamling för att stoppa antagandet av Framtidsplan 2050. Planen bör återremitteras och omarbetas för att rädda åkermarken, anser nätverket.
– Man ska verkligen ha vänt på varje sten innan man bebygger det som är åkermark, säger medlemmen Ingrid Bergelin.