Klimataktion Halmstad: ”Ekonomiskt stöd är inte lösningen”

Generell drivmedelskompensation och generellt elstöd är åtgärder som Klimataktion Halmstad dömer ut under pågående kris.
– Vi borde göra allt för att ransonera istället, säger Anne-Marie Bruno.