Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

1/3

Klartecken för nya kedjehus i Harplinge

16 nya kedjehus ska byggas på Föreningsvägen i Harplinge. På tisdagen godkände samhällsbyggnadsutskottet ett markanvisningsavtal mellan Halmstads kommun och byggherren Sofieberg i Halmstad AB.

– Det känns riktigt bra att kunna erbjuda detta i Harplinge. Vi vet att det finns ett stort behov av bostäder, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Nu godkänner kommunen ett markanvisningsavtal med företaget Sofieberg i Halmstad AB. Avtalet gäller 16 stycken mindre småhustomter som ska bebyggas med kedjehus i Harplinge. 

– Nu ser vi till att komma i gång med byggnationen i Harplinge och då börjar vi med kedjehus. Sofieberg i Halmstad är en välkänd aktör som har byggt åt kommunen förut, säger Henrik Oretorp.

Detaljplanen vann laga kraft i slutet av 2015 och möjliggör kedjehusen längs med Föreningsvägen och flerbostadshus längs med Harplinge stationsväg.

Med detaljplanen vill kommunen tillgodose behovet av bostäder som finns på orten och att samtidigt ge liv åt ett centralt område som länge har stått outnyttjat.

– Området som ska bebyggas ser ganska tråkigt ut i dag, konstaterar Henrik Oretorp.

Härnäst ska gator och va byggas om, ett arbete som beräknas bli färdigt till årsskiftet 2017/2018. Först efter va-utbyggnad, bygglov och fastighetsbildning kan kedjehusen börja byggas.

– Det är viktigt att ha ett varierat utbud av bostäder och det gäller inte bara Halmstad, utan även orterna runt omkring. Vid olika skeden i livet vill man bo på olika sätt, säger Lars Püss (M), förste vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Enligt markanvisningsavtalet ska den stora tomten Lyngåkra 4:251 styckas till 16 mindre småhustomter med äganderätt. Genomsnittsarealen för tomterna blir cirka 350 kvadratmeter. Köpeskillingen per tomt föreslås bli 300 000 kronor.

Ärendet går nu vidare för slutligt beslut i kommunfullmäktige.