Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Stefan Bennhage
Bild: Stefan Bennhage

Klagomål på skola – anses ha brustit i elevärende

Klagomål har riktats mot en skola i Halmstad som haft ett barn från annan kommun placerat hos sig. Socialtjänsten anser att skolan har missat att göra en orosanmälan.
– Vi står helt frågande och förstår inte vad de menar, säger Pia Bagge, biträdande förvaltningschef.

I en skrivelse till barn- och ungdomsnämnden kritiseras skolan för att ha brustit i sitt informationsansvar. Vare sig barnets vårdnadshavare, familjehem eller socialtjänsten i elevens hemkommun har fått information som varit viktig för barnets hälsa, utveckling och eventuellt behov av stöd enligt klagomålet.

Socialtjänsten i hemkommunen hänvisar till att lagen säger att skolan är skyldig att lämna ut alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredningen av ett barns behov av skydd och stöd.

Efterlyser orosanmälan

Med hänvisning till information som ska ha framkommit vid ett möte i samband med terminsslut, då personal från skolan var med, ifrågasätter socialtjänsten varför skolan inte gjort en orosanmälan.

Bristerna har lett till att det inte har gjorts en korrekt bedömning av barnets ärende i ett läge som bedöms som känsligt, enligt hemkommunen. Detta ska i sin tur ha lett till konsekvenser för barnet.

Pia Bagge, biträdande chef för barn- och ungdomsförvaltningen, kan i dagsläget inte svara på vad det är som har brustit.

Pia Bagge.
Pia Bagge.

– Det vet vi inte. Vi förstår inte detta alls och har ställt en rad frågor som vi har skickat tillbaka. Vi vill veta mer om vad man anser har brustit i det här ärendet.

Oklart vilken information som saknas

Pia Bagge kan inte svara på vad det är för typ av information som inte nått socialtjänsten eller varför man anser att skolan borde ha gjort en orosanmälan.

– Jag vet faktiskt inte. Vi har haft möten med de inblandade och de är dokumenterade så vi tycker inte att man borde sakna någon information utan detta blev väldigt konstigt.

Hon delar inte heller uppfattningen att barnet skulle ha lidit skada på något sätt.

– Jag har inte läst alla dokument men har förhört mig om ärendet och jag har inte uppfattningen att det skulle ha varit någon skada för eleven. Vi står lite som frågetecken men tänker att det här får vi reda ut och väntar nu bara på svar på de frågor vi har skickat, säger hon.

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!