Kistinge industriområde växer med cirka 30 procent

Tvisten om markbytesaffären är över och kommunen har gått vidare i arbetet med att utöka Kistinge industriområde. I ett förslag till detaljplan läggs ytterligare 84 hektar till befintligt område.
– Det finns redan ett jätteintresse för att etablera sig här, säger Magnus Sjöberg, mark- och exploateringschef.