Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kamp mot svamp. Halmstads golfklubb får använda kemiska bekämpning av greener och utslagsplatser i ytterligare tre år. Klubbdirektör Christian Jakobsson berättar att klubben har inlett ett omfattande miljöarbete för att hitta alternativ.

Kemiska ogräsmedel på golfbana tvistefrö

Halmstads golfklubb har fått tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden att sprida bekämpningsmedel inom det primära skyddsområdet för Söndrums dricksvattentäkt. Men beslutet överklagas nu av Laholmsbuktens va, en annan kommunal förvaltning i Halmstad.

– Det strider mot Naturvårdsverkets allmänna råd som säger att användning av bekämpningsmedel i allmänhet inte medges inom primär skyddszon, säger miljö- och processingenjör Mattias Fredin på LBVA.

LBVA påpekar också att miljö- och hälsoskyddsnämnden bryter mot sina egna riktlinjer för hur man ska hantera användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden.

– Risken finns att kemikalierna tar sig ned i grundvattnet och i förlängningen hamnar i dricksvattnet. Vi menar att man bör iaktta försiktighetsprincipen och ta det säkra för det osäkra, säger Mattias Fredin.

Lars Püss (M) är ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden som har fattat beslutet om att tillåta kemisk bekämpning av bland annat svampsjukdomar på golfbanan i Tylösand.

– Vi har gjort bedömningen att man inte regelmässigt använder medlen, utan bara vid behov på greener och utslagsplatser, säger han.

– Tillståndet är förenat med villkor att det ska finnas en följebil, typ traktorgrävare, när bekämpningsmedlen sprids för att man snabbt ska kunna ta hand om ett eventuellt utsläpp.

Halmstads golfklubb har fått lov att använda kemiska medel under tre år. Sedan ska det vara absolut stopp. Även när klubben 2006 fick tillstånd att använda kemisk bekämpning inom skyddsområde angavs att något ytterligare tillstånd inte skulle ges efter utgången av 2011.

Trots det lämnade klubben in en ny ansökan hösten 2011 och fick godkänt till och med den 31 december 2013. De sista dagarna i december förra året inkom en ansökan om ytterligare förlängning för 2013 och 2014. Den avslog miljö- och hälsoskyddsnämnden med en särskild upplysning till klubben att om man lämnade in en avvecklingsplan kunde frågan prövas på nytt.

– Vi har fått in en sådan plan som talar om hur man ska fasa ut de kemiska bekämpningsmedlen och därför har vi sagt ja till ytterligare tre år, säger Lars Püss.

Christian Jakobsson, klubbdirektör på Halmstads golfklubb, berättar att klubben har inlett ett omfattande miljöarbete.

– Vi ska radikalt ändra skötseln av banorna och bland annat på så sätt minska användningen av kemiska bekämpningsmedel, säger han.

– Men vi är beroende av de produkter och tillvägagångssätt som finns på marknaden. Kommer vi inte tillrätta med problemen så kan vi inte hålla den kvalitet på banorna som gett oss det anseende vi har i Golf-Sverige, säger han.

Kamp mot svamp. Halmstads golfklubb får använda kemisk bekämpning av greener och utslagsplatser i ytterligare tre år. Klubbdirektör Christian Jakobsson berättar att klubben har inlett ett omfattande miljöarbete för att hitta alternativ.

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!