Kattegattelever representerar Sverige i Bryssel

På söndag reser 16 elever från Kattegattgymnasiet till Bryssel för att representera de svenska färgerna i EU:s Ungdomsparlament. Tillsammans med andra europeiska ungdomar ska de vaska fram de frågor som de vill att ”det riktiga" parlamentet ska arbeta med i framtiden.