Kaos med elevdatorer påverkar undervisningen

Österledskolan i Oskarström tog in elevers datorer på service i början av skolstarten. Lånedatorerna räcker inte till – och vissa elever har varit utan dator i två veckors tid.
– Eleverna får svårt att följa med i skolan. All undervisning är anpassad för datorer, säger pappa Gustav Olers.