Känsliga uppgifter om kund gick ut till 600 anställda

En anmälan har skickats till Datainspektionen efter att känsliga uppgifter om en kund inom äldreomsorgen gått ut till över 600 anställda.

ANNONS
LocationHalmstad|
|

Det var i slutet av förra året som misstaget skedde. Enligt den utredning som gjorts var det ett missförstånd mellan två anställda inom hemvårdsförvaltningen som gjorde att ett meddelande gick ut till över 600 användare av systemet i fråga.

I meddelandet fanns uppgifter om en kunds för- och efternamn samt uppgifter om dennes mediciner. Uppgifter om läkemedel räknas till känsliga personuppgifter.

De drygt 600 som fick ta del av informationen är alla anställda inom hemvårdsförvaltningen och omfattas därför av sekretess.

Trots det har utredningen kommit fram till att händelsen medför risk för skada för person, bland annat på grund av det stora antalet som haft åtkomst till uppgifterna. En anmälan har skickats till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

ANNONS

Efter händelsen har både den som skickat meddelandet och kunden som fått sina uppgifter röjda informerats. Övrig personal vid den aktuella enheten har också fått kännedom om det inträffade samt en påminnelse om hur liknande meddelanden ska skickas.

ANNONS