Kampen mot moskébygge är inte unik

Kravet på folkomröstning om mosképlaner är inte unikt för Halmstad. På flera håll i Sverige driver SD samma linje. Längst har det gått i Karlstad, där 8 490 namn samlats in.