Kammarrätten såg besvären PTSD-drabbad man led av – upphäver beslut om nekad hyra

Varken nämnden i Halmstad eller Förvaltningsrätten ville ge 53-åringen ekonomiskt stöd. Han kunde inte visa att han sökte jobb. Men nu upphäver Kammarrätten de tidigare besluten, den PTSD-drabbade mannen var uppenbart så sjuk att han inte kunde söka något jobb.