Julstormen 1902: ”Fruktansvärdare natt lär nog knappast någon varit med om”

Hem som slogs i spillror, lotsar som var nära att svepas ut till havs och fartyg som drev planlöst i de våldsamma vågorna – julstormen 1902 var en ryslig historia. Den 27 december, för 120 år sedan, konstaterar HP:s reporter att den helt säkert kommer att ”i många år lefva i minnet hos litet hvar här i staden, ty fruktansvärdare natt lär nog knappast någon varit med om”.