Imre Gulyas (S), teknik- och fritidsnämndens vice ordförande.
Imre Gulyas (S), teknik- och fritidsnämndens vice ordförande.

Jobb för arbetslösa i S-budget

Två nya idrottshallar ska byggas i kommunen om S-budgeten får gälla. Däremot blir det svårare att öka andelen arbeten i egen regi, som är ett annat önskemål från oppositionen.

ANNONS
|

HALVVÄGS TILL VALET

Halvvägs mellan valen befinner sig Halmstad i ett hett politiskt läge. HP granskar vad som kan hända nu när Femklövern ska styra med Socialdemokraternas budget.

Teknik- och fritidsnämndens vice ordförande Imre Gulyas (S) resonerar kring hur nästa års arbete i nämnden kommer att te sig. Då ska han bevaka de frågor som Socialdemokraterna har med i sin budget och planeringsdirektiven för 2017–2019, som fick majoritet i kommunfullmäktige i juni.

Socialdemokraterna vill bland annat genomföra olika arbetsmarknadsprojekt för personer som står långt i från arbetsmarknaden i dag.

– Det handlar om lagom stora projekt som passar att driva inom de sociala fonder som vi har med i vår budget, säger Imre Gulyas.

ANNONS

Ett av de viktigaste exemplen är en flytt av brukshundklubben i Oskarström till nya lokaler och ett friskvårdscentrum vid Simstadion. Ytterligare ett är en serviceanläggning för föreningar och motionärer på Galgberget.

– Man kan också tänka sig arbeten som är svåra att hinna med inom den ordinarie verksamheten, exempelvis att höja standarden på Prins Bertils stig, baden och kustområdena.

När det gäller viktiga S-satsningar ligger ökade bidrag till idrottsföreningar högt på listan. Här kommer även in byggandet av två nya idrottshallar – investeringar som inte finns i femklöverns förslag. (Se artikel intill)

Ett mångårigt krav från S är att effektivisera den tekniska driften och servicen inom kommunen. Den frågan är nu utredd och ska genomföras redan till årsskiftet, så är tycks Socialdemokraterna redan ha fått gehör.

– Med tanke på det är det märkligt att man avslog vår motion om samma sak. Jag har inte sett några detaljer, men slutresultatet kan nog bli bra, tror Imre Gulyas.

Något som kommer att bli betydligt svårare att få gehör för är Socialdemokraternas ambition att ta tillbaka fler arbeten inom den tekniska servicen och utföra dem i egen regi.

– Det blir en svår nöt att knäcka men vi socialdemokrater har alltid drivit den frågan, säger Imre Gulyas.

ANNONS

– Att driva hundra procent i egen regi är en utopi. Det viktiga är att vi behåller kompetensen inom förvaltningen, annars förlorar vi helt kontrollen över kostnaderna.

När det gäller entreprenader finns förbättringsmöjligheter menar Imre Gulyas.

– Kommunen har en organisation som rättar till fel, men har inte arbetslag som kan utföra projekt av större karaktär. Där finns möjligheter att ta tillbaka projekt, i stället för att köpa in av externa entreprenörer.

–Det marina centrumet är väldigt intressant, säger Imre Gulyas.

Ett aktivitetsstråk längs Nissan har länge diskuterats inom kommunen men den särskilda omsorgen om det gamla varvsområdet på Söder är kanske mest socialdemokraternas skötebarn.

– Vi vill ju samla olika marina verksamheter på det före detta varvsområdet. Man kan börja med att flytta över båtmacken och skapa en miljöstation för båtar på ett ställe i hamnen. Sedan kan man locka dit olika intressenter med ett marint tema, till exempel företag.

De omstridda fiskebodarna som tidigare stod på Springbacken ska enligt S-förslaget finnas kvar och placeras på en lämplig plats på området.

För att få möjlighet att förverkliga idén om det marina centrumet krävs att kommunen får tillgång till den mark man en gång sålde till HSB. Eftersom det är ytterst osäkert om det någonsin kommer att bli möjligt att bygga nya bostäder så nära reningsverket kanske kommunen kan köpa tillbaka området.

ANNONS

– Det kanske kan bli ett köp eller ett markbyte, säger Imre Gulyas.

Fakta: Teknik och fritid

Den offentliga miljön du upplever i Halmstad har teknik- och fritidsförvaltningen ansvar för.

Man arbetar också med idrotts- och fritidsverksamheten i kommunen.

Förvaltningens avdelningar är:

Idrott och fritid

Offentlig miljö

Projektavdelning

ANNONS