Stena Lines färjeterminal är en av de största förändringarna i Halmstads hamn. Så här såg det ut i februari då 7 500 Halmstadbor välkomnade Stena Nautica till oceanhamnen.
Stena Lines färjeterminal är en av de största förändringarna i Halmstads hamn. Så här såg det ut i februari då 7 500 Halmstadbor välkomnade Stena Nautica till oceanhamnen. Bild: Jari Välitalo/HP Arkiv

Intressekonflikt mellan LBVA och Biltema när hamnen ska utvecklas

Halmstads hamn är förvisso stor. Men är den tillräckligt stor för både LBVA och Biltema? Intressekonflikten ser ut att bli en svår nöt att knäcka i det kommande detaljplanearbetet. Aktörerna har framfört önskemål om samma tomtyta.

ANNONS
|

För att framtidssäkra Halmstads hamn för fortsatt utveckling har samhällsbyggnadsutskottet beslutat att en förnyad detaljplan ska tas fram för området.

Bakgrunden till beslutet är att förutsättningarna i hamnen ändrats. Den klart största förändringen står Stena Line för. Etableringen av färjeterminalen har medfört en del trafikutmaningar på området, berättar Jenny Axelsson (C), ordförande i utskottet.

– Som en växande kommun behöver vi titta på hur hamnen kan utvecklas på sikt. En ny detaljplan är ett första steg i det arbetet, säger hon.

Den svåra trafiksituationen i hamnen har i veckan uppmärksammats av SVT Nyheter Halland.

I den kommande detaljplanen ska man ta sig an dessa utmaningar med en utbyggnad av väg- och järnvägskommunikationerna i området. Bland annat har Trafikverket förordat en triangelspårslösning, vilket skulle möjliggöra heltåg till hamnen både från norr och söder.

ANNONS

Intressekonflikt mellan LBVA och Biltema

Som tidigare rapporterat vill både Laholmsbuktens VA och Biltema etablera sig på området.

LBVA vill flytta sin slamhantering från Västra stranden till hamnen. Biltema, å andra sidan, vill bygga ut och utveckla verksamheten vid deras befintliga lager.

LÄS MER: Flytt av slamhantering ger fler bostäder på Söder

I samband med processen ska samhällsbyggnadskontoret också planera för en marktilldelning till aktörerna. En försvårande omständighet är dock att de har framfört önskemål om samma tomtyta.

Det tycks alltså stå mellan två samhällsnyttor: Vatten- och avloppsförsörjning eller arbetstillfällen.

Enligt Jenny Axelsson kan det bli utmanande att se till att bägge parter blir nöjda.

– Blir det omöjligt att möta både LBVA:s och Biltemas önskemål, så kommer behovet av LBVA att behöva prioriteras i första hand. Det handlar helt enkelt om att det är samhällsviktig verksamhet, säger hon och fortsätter:

– Men vi ska komma ihåg att hela uppdraget om att förnya detaljplanen syftar till att hamnen ska kunna fortsätta utvecklas för att kunna rymma mer verksamhet än i dag, och på lång sikt växa riktigt mycket.

LÄS MER: Biltema stoppar planerna på jättelager

Väntas kunna antas år 2023

Exakt hur stor yta som tillgängliggörs de två aktörerna ska bestämmas i detaljplanearbetet. Enligt samhällsbyggnadskontoret kan avtal med aktörerna ske som tidigast efter detaljplanens samrådsskede.

ANNONS

Sverigedemokraterna yrkade på att kommunen redan den 28 februari 2021 ska ha upprättat ett fastighetsregleringsavtal mellan parterna. Men yrkandet föll.

Enligt prognosen ska den nya detaljplanen kunna antas i slutet av 2023.

Fakta: Det här är en detaljplan

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som krävs när man bygger ut ett begränsat område eller ändrar markanvändningen inom det aktuella området.

Detaljplanen reglerar vad marken ska användas till – som exempelvis bostäder, industri, vård eller handel – samt hur gator och vägar ska anläggas.

ANNONS