Intima bilder förmådde åtalad kvinna att spela med i bedrägeri

Hot om att intima bilder ska spridas till andra får en 29-årig kvinna att erkänna att hon är ansvarig för bedrägerier för drygt 12 000 kronor.