Inget bygglov för moskén

Islamiska barn- och kulturföreningen får inte bygga en moské i Fyllinge. Ansökan om bygglov har avslagits av byggnadsnämnden med motiveringen att förslaget strider mot detaljplanen.