Inget besked om fler gratis frukostar i skolan

Maria Johansson (V) lovordade i fullmäktige försöket med gratis skolfrukostar och undrade om det kan bli en förlängning efter påsklovet.
– Det är en prioriteringsfråga där det krävs ett politiskt beslut. Vi har ännu inte räknat på kostnaderna, men först och främst måste pengarna räcka till vårt grunduppdrag, svarade Arber Gashi (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.