Ingen PFAS sprutas ut på nya brandövningsplatsen

Efter investeringar på över 30 miljoner kronor lovar Försvarsmakten att samla upp och rena alla utsläpp från den nya brandövningsplatsen i Halmstad. En stor miljönyhet är också att de nya släckningsfordonen använder skum som är fritt från PFAS.
– Flera grannländer vill komma hit på studiebesök, säger överstelöjtnant Stefan Berner.