Ingen oro hos godstrafiken för eventuellt avvecklat Krösatåg

Godstrafiken på HNJ-banan kommer inte att påverkas om persontrafiken läggs ned. Detta tror i alla fall några av aktörerna som trafikerar banan.

ANNONS
|

I dag sköter Baneservice Scandinavia godstrafiken på HNJ-banan genom Halland. Fyra godståg i veckan går till Stora Enso i Hyltebruk och lika många tåg kör man till Smurfit Kappa Sverige AB i Brännögård utanför Torup. Ett uppdrag som man sköter åt Green cargo med bland annat sitt egna T-43 diesellok från början av 60-talet.

– Som järnvägare hade det varit otroligt tråkigt om persontrafiken med Krösatågen skulle försvinna. För oss som kör godstrafik hade det givetvis blivit lättare att komma fram och slippa gå in på sidospår eftersom persontågen kör snabbare än vi, säger Per Svensson som är platschef på Baneservice Scandinavia i Halmstad.

ANNONS

Någon oro för att järnvägen skulle få sämre underhåll om persontrafiken läggs ned ser han heller inte.

– Jag har inte fått några indikationer från Green cargo att de är nervösa för det att det eventuellt skulle hända.

Fem tåg i veckan transporterar Baneservice Scandinavia från Halmstad åt Ardagh Glass Limmared. Det är råvaror som sand, dolomit och soda till deras glasproduktion utanför Tranemo. Glasbruket är Sveriges äldsta i drift och grundades 1740 och är idag ett av tolv glasbruk i den irländska koncernen Ardagh Group.

– Råvarorna kommer på båt och sedan tar vi det på järnväg för det är så stora volymer. Det skulle inte fungera på lastbil, inte minst av miljöskäl, säger vd Bo Nilsson.

De är det enda glasbruket i Sverige på förpackningsglas och tillverkar flaskor till Absolut vodka, Kopparbergs Bryggeri, Åbro, Spendrups samt Carlsberg i Falkenberg och Danmark.

– Under 60- och 70-talet levererade vi till viss del våra produkter på tåg till kund. Idag är det enbart på lastbil men vi håller faktiskt på att utreda att kunna leverera på järnväg till våra större kunder. Vi tittar på detta av miljöskäl på långsikt men tyvärr ser infrastrukturen i dagsläget inte så bra ut, säger Bo Nilsson.

ANNONS

Han tycker att staten inte stimulerat godstrafiken och järnvägen något nämnvärt de senaste 40 åren. Att Hallandstrafiken funderar på att eventuellt dra in persontrafiken på HNJ-banan tycker han är lite oroväckande.

– Om det skulle påverka vår godstrafik så är det dramatisk negativt.

Hos Svensk Tågkraft i Nässjö, som hyr ut lok för godstrafik i hela landet, så ser man på en mer positiv utveckling i Jönköpingstrakten än vad man gör i Halland.

– Y:et som består av Nässjö, Värnamo och Jönköping ska elektrifieras. Hade man fortsatt hela vägen till Halmstad hade det skapat oändliga möjligheter att både vara miljövänliga och konkurrenskraftiga gentemot lastbilstransporter, säger Benny Lövgren produktionschef på Svensk Tågkraft.

ANNONS